Anasayfa  |  Kurumsal  |  Kalibrasyon  |  Eğitim  |  Kalibrasyon Nedir?  |  Cihaz Satış  |  İletişim    
Kalibrasyon Nedir?Genel Bilgiler

METROLOJİ
Metroloji; kelime olarak metreden türetilmiş olup kelime anlamı ÖLÇME BİLİMİ'dir.

-Görevi; bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimlerin (SI ve türevleri) tanımlanarak bilim ve teknolojinin kullanımına sunmaktır. ve yapılan bütün ölçümlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamaktır.

-Uzunluk : Metre(m) Metre, ışığın boşlukta 1/299792458 ‘saniyede aldığı mesafenin uzunluğudur.

-Kütle : Kilogram (kg) Kilogram, kütle birimidir ve uluslararası kilogram prototipinin kütlesine eşittir.

-Termodinamik Sıcaklık Birimi : Kelvin (K) Bir Kelvin, Suyun üçlü noktasının termodinamik sıcaklığının 273,16’da biridir.

-Madde miktarı : mol (mol) Mol (mol) madde miktarına ait temel ölçü birimidir,
1. Bir Mol, 0,012 Kilogram karbon 12C elementinin içerdiği atomların sayısı kadar madde yapısı öğeleri bulunduran bir sistemin madde miktarına eşittir,
2. Mol’un kullanılışında, sisteme ait madde yapısı öğeleri tanımlanmalıdır ve bunlar, atomlar, moleküller, iyonlar elektronlar ve diğer öğeler veya bunların tam olarak verilmiş bileşimlerin belli kümeleri olabilir.

-Zaman : Saniye (s) Bir saniye, Sezyum 133Cs atomunun temel enerji durumundan iki süper ince düzey arasındaki geçişine karşılık gelen ışımanın 9192631770 periyotluk süresidir.

-Elektrik Akımı : Amper (A) Amper, boşlukta birbirlerinden bir metre uzaklıkta bulunan ve ihmal edilebilir dairesel kesitli sonsuz uzaklıktaki paralel iki doğrusal iletkenden sabit bir akım geçirildiğinde, bu iletkenler arsında metre başına 2×10-7 Newton’luk bir kuvvet oluşturan ve zamanla değişmez elektrik akım şiddetidir.

-Işık Şiddeti : Kandela (cd) Kandela, 1/683 W/sr ışıma şiddetine sahip 540 x 1012 Hz frekanslı monokromatik radyasyon kaynağının tek bir doğrultuda yayımladığı ışık şiddetidir.

KALİBRASYON
Belirli koşullar altında, bir ölçme cihazı veya bir ölçme sisteminin gösterdiği değerler veya, bir maddi ölçüt veya bir referans malzemenin verdiği değerler ile ölçüm standartları ile gerçekleştirilen ve bunlara karşılık gelen değerler arasındaki ilişkiyi kuran işlemler dizisi olarak tanımlanır.

İZLENEBİLİRLİK
Bir ölçüm sonucunun veya ölçüm standardının değerinin belirli referanslarla, genellikle ulusal veya uluslararası standartlarla, tamamının ölçüm belirsizliği belirlenmiş olan kesintisiz bir ölçüm zinciri ile ilişkilendirilmesi özelliğidir.

BELİRSİZLİK
Ölçüm sonucu ile beraber yer alan ve ölçülen büyüklüğün, gerçek değerinin içinde bulunduğu değerler aralığına karşılık gelebilecek değerlerin dağılımını karakterize eden parametredir.

AKREDİTASYON
Laboratuvarların, test ve belgelendirme kuruluşlarının, uluslar arası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi ile bu kuruluşların fonksiyonel olarak birbirlerine denk olmasının sağlanmasıdır.